RODO-informacja dla pacjentów

Home / RODO-informacja dla pacjentów

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, którego celem jest realizacja i ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych)

Posiadanie danych osobowych nakłada na naszą poradnię szereg obowiązków:

1.       Obowiązek ochrony tych danych – co spełniamy przez zabezpieczenia pod postacią programów antywirusowych, haseł itp. W odniesieniu do e-dokumentacji oraz zabezpieczeń pomieszczeń, w których przechowywany jest sprzęt i dokumentacja papierowa.

2.       Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane posiadamy, w szczególności informacja do jakich celów je wykorzystujemy.

3.       Obowiązek rejestracyjny, czyli obowiązek zgłoszenia informacji o przetwarzaniu danych do GIODO.

Ochrona danych osobowych w tutejszej placówce zorganizowana jest w sposób następujący:

1.       Administratorem zbioru danych jest: Niepubliczny Zakład Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej
„Asklepion-Med.” S.C

2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych została wyznaczona osoba z którą kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem email: rodo@asklepion-med.pl
Jeżeli zaistnieje podejrzenie o nieprawidłowościach w przetwarzaniu danych osobowych, należy zgłosić to niezwłocznie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3.       Dane osobowe pacjentów naszej poradni są przetwarzane podczas udzielania świadczeń medycznych w gabinecie lekarskim, zabiegowym lub u pielęgniarki/położnej środowiskowej. Odbiorcami zbioru danych osobowych są poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, laboratoryjne, szpitale, sanatoria, NFZ i wszystkie inne instytucje co to których istnieje ustawowy obowiązek poświadczania stanu zdrowia.

4.       Pacjent ma prawo do informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych i poprawiania tych danych.

5.       Dane osobowe pacjentów przechowywane są zgodnie z odrębnymi uregulowaniami wynikającymi z przepisów dotyczących dokumentacji medycznej.

6.       Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem
lub świadczeniem innych usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych NIE WYMAGANA JEST ZGODA osoby, której one dotyczą na ich przetwarzanie.

7.      W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu ochrony zdrowia pacjent ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych.

8.       Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub GIODO

9.       Dane osobowe pracowników przetwarzane są zgodnie z kodeksem pracy w miejscu pracy oraz w burze podatkowym i banku.

10.   Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-139 Warszawa Tel. 22 5310300, Fax 225310301, kancelaria@giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu 8.00- 16.00. Infolinia 606950000 (10.00-13.00)